usprawniamy.pl

lean management - usprawniamy
5S - Narzędzie rozwiązywania problemów

  Według japońskich sensei 5S należy poświęcić 2 lata zanim przejdzie się do innych narzędzi ciągłego doskonalenia. I tak właśnie zaczyna się przygoda wielu firm z narzędziami Lean , niestety wiele z nich nie radzi sobie z wdrożeniem i zraża się do całej metodologii. "5S -  już to mieliśmy, u nas nie działa " - osobiście słyszałem to wiele razy. Jednym z podstawowych błędów wdrożeniowych jest brak odpowiedniego podejścia do stosowanej metody. Moja propozycja to podejście do 5S jako narzędzia do rozwiązywania problemów! Dzięki takiemu podejściu wzrośnie zaangażowanie pracowników, łatwiej będzie również przekonać kierownictwo firmy i zbudować motywację.

 

Z artykułu do dowiesz się:

 • czemu firmy wdrażają 5S w pierwszej kolejności
 • jakie problemy rozwiązuje 5S
 • jak przeprowadzić proste ćwiczenie 5S dla pracowników
  (prezentacja do pobrania wersja dla biura i produkcji/magazynu)

 

  5S jest to narzędzie ciągłego doskonalenia wykorzystywane w lean management. Jego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Wdrożenie 5S pozwala poprawić jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy. 5S stosuje się jako narzędzie do rozwijania w pracownikach umiejętności myślenia o eliminacji marnotrawstw w procesach i kształtowanie zdolność zrozumienia aktualnego statusu działań w ciągu kilku minut za pomocą obserwacji.

 

  Nazwa „5S” jest akronimem pięciu japońskich słów o następujących znaczeniach:
·  Seiri - selekcja/sortowanie i pozbywanie się,
·  Seiton - systematyczność/układanie w należytym porządku,
·  Seiso - sprzątanie/czyszczenie,
·  Seiketsu - standaryzacja/utrzymanie w porządku i schludności,
·  Shitsuke - samodyscyplina/etyka w pracy.
Celem trzech pierwszych kroków jest wprowadzenie systemu 5S, dwóch kolejnych - jego utrzymanie.

 

  Poniżej film z ćwiczeniem które pomoże ci zrozumieć poszczególne kroki, możesz je również wykorzystać w szkoleniu innych:


  5S może Wam pomóc rozwiązać następujące problemy:

 • Niska wydajność w pracy - bałagan na stanowisku pracy powodujący straty szukania, wyjaśniania.
 • Niestabilne warunki w pracy - każdy pracownik, każda zmiana organizuje pracę po swojemu bez spójnego standardu.
 • Brak zaangażowania pracowników - pracownicy nie usprawniają swojej pracy, nie czują się uprawomocnieni do podejmowania działań doskonalących.
 • Nadmiar zbędnych przedmiotów, rzeczy, zapasów które „na pewno kiedyś się przydadzą” - zajmują cenne miejsce powodują straty czasu pracy pracowników.
 • Niska jakość wyrobów - częste reklamacje spowodowane brakiem standardów pracy, bałaganem na magazynie/hali produkcyjnej.
 • Wypadki w pracy - Bezpieczeństwo i higiena pracy, nie przestrzeganie zasad BHP
 • Wizerunek firmy - goście odwiedzający firmę oceniają ją często na podstawie pierwszego wrażenia. Porządek, standardy, wizualizacje to coś co może przekonać klienta do twojej firmy.

 

  Podobnie jak w całej koncepcji lean management, 5S może zostać wdrożone wyłącznie przy zaangażowaniu najwyższego kierownictwa, gdyż wymaga zmian w kulturze organizacyjnej firmy.5S jest jednym z najprostszych i najszerzej stosowanych narzędzi "szczupłego zarządzania". Jest podstawą do wdrożenia kolejnych, bardziej zaawansowanych, technik, takich jak m.in.: SMED, TPM, just-in-time, kanban, zarządzanie wizualne, praca standaryzowana i produkcja gniazdowa.

lean 5s management
15 czerwca 2016
17 października 2017
  Konferencja Lean to okazja do podejrzenia ciekawych rozwiązań i złapania inspiracji, które można wykorzystać w swojej pracy. Na tegorocznej edycji
19 maja 2017
28-29 września 2017 r. w Katowicach odbędzie się  IV edycja Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing a portal usprawniamy.pl ma przyjemność być
21 marca 2017
  Chcesz poprawić wyniki firmy, masz problem z którym sobie nie radzisz, twoi ludzie nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów,
05 listopada 2016
  Lean Management wywodzi się z produkcji i z nią jest kojarzony najczęściej. W materiale poniżej Michał Sadowski z Brand24 pokazuje