usprawniamy.pl

lean management - usprawniamy
Co to jest LEAN?
  Prowadząc bloga o optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów, nie mogę ominąć tematu metodyki, która jest obecnie najbardziej rozpowszechniona na świecie czyli LEAN. Uczeni się spierają ;) i w związku z tym można znaleźć wiele definicji. Dodatkowa każda firma doradcza wymyśla swoją, dodając coś od siebie. Postarałem się wybrać dla was moim zdaniem najtrafniejsze i stworzyć swego rodzaju kompromis, definicje którą łatwo zapamiętać.
 
Lean jest to eliminacja marnotrawstwa w celu maksymalizacji wartości dla klienta .
 
 
  Lean postrzegany jest zazwyczaj z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze  jako zestaw technik i narzędzi, które wywodzą się z Toyoty. Wśród nich mówi się najczęściej o Just In Time i związanym z nim systemem sterowania przepływami fizycznymi i informacyjnymi Kanban oraz One Piece Flow, SMED (szybkie przezbrajanie poprawiające efektywność), TPM (utrzymanie niezawodności maszyn), 5S (standaryzacja na stanowisku pracy), Kaizen (jawiący się najczęściej jako system zgładzania sugestii przez pracowników). Postrzegając Lean management w tym ujęciu, manager musi dokonać wyboru konkretnej techniki/narzędzia, podjąć próbę jej wdrożenia i monitorować osiągnięte efekty.
 
  Obecnie najbardziej popularnym podejście do lean jest postrzeganie go jako koncepcji budowy specyficznej kultury organizacyjnej. Taka metoda opiera się na zaangażowaniu wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia. Aby zbudować takie podejście w organizacji niezbędne jest:
  • Połączenie  lean  z biznesem - połączenie z celami i strategią organizacji poprzez kaskadowanie celów do pracowników najniższego szczebla,
  • Model zarządzania - wszyscy uczestnicy procesu posiadają wspólny cel, na każdym szczeblu organizacji zarządzanie odbywa się na podstawie faktów, problemy są rozwiązywane codziennie. Elementem modelu jest Zarządzanie Wizualne: wizualne i wystandaryzowane procesy - problemy są widoczne od razu bez konieczności głębokiej analizy, wizualne  dane – pracownicy są świadomi celów ,obrazujących je wskaźników oraz statusu problemów, wizualni liderzy – menedżerowie blisko procesów angażują pracowników poprzez wsparcie i coaching.
  • Model doskonalenia procesów – pracownicy i menedżerowie, posiadają umiejętności i kompetencje do identyfikacji i rozwiązywania pojawiających się problemów. Potrafią stosować narzędzia lean w celu rozwiązywania problemów.

 

  Lean obecnie postrzegany jest jako metoda pozwalająca zaangażować pracowników i zbudować ich zaufanie do firmy. Narzędzia stosowane w lean zakładają pracę zespołową i krosfunkcjnalne podejście do problemu. Dzięki czemu wiele organizacji zawdzięcza swój sukces metodyce lean.

Co to jest LEAN?
30 maja 2016
17 października 2017
  Konferencja Lean to okazja do podejrzenia ciekawych rozwiązań i złapania inspiracji, które można wykorzystać w swojej pracy. Na tegorocznej edycji
19 maja 2017
28-29 września 2017 r. w Katowicach odbędzie się  IV edycja Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing a portal usprawniamy.pl ma przyjemność być
21 marca 2017
  Chcesz poprawić wyniki firmy, masz problem z którym sobie nie radzisz, twoi ludzie nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów,
05 listopada 2016
  Lean Management wywodzi się z produkcji i z nią jest kojarzony najczęściej. W materiale poniżej Michał Sadowski z Brand24 pokazuje