usprawniamy.pl

lean management - usprawniamy
Klienci nie lubią czekać - Prawo Little'a

  Prawo Little'a sformułował Alan Cobham w 1954, jednak dowód na to, że prawo obowiązuje w każdym systemie kolejkowym przedstawił profesor John Little z MIT w 1961. Prawo Little'a wykorzystywane jest podczas analizy procesów uwzględniające takie wskaźniki jak wielkość zapasu (długość kolejki), częstotliwość procesu (co ile schodzi produkt/usługa), całkowity czas procesu (Lead Time). Mając dane 2 z pośród powyższych wartości jesteśmy w stanie obliczyć 3.

 

Z tego ar­ty­kułu, do­wiesz się:

  • co to jest Prawo Little'a

  • jak kolejki wpływają na czas obsługi

  • jak wykorzystać Prawo Little'a do analizy procesu

  • gdzie można zastosować teorię kolejek


  Prawo Little'a w swoim podstawowym sformułowaniu ma zastosowanie w kolejkach i zapasach, ale przy odrobinie wyobraźni można je wykorzystać w wielu innych sytuacjach. Nawiązują do poprzedniego artykułu [Organizuj pracę jak liderzy produktywności], wchodząc do restauracji Subway widzimy przed sobą 10 osób, częstotliwość procesu (liczba klientów obsługiwanych w jednostce czasu) to 1 klient co 1min 20s, oznacza to że  po upływie 13min 20s zaczniemy składać nasze zamówienie :)
 
  Prawo Little’a – twierdzenie mówiące o tym, że średnia liczba rzeczy/klientów (zapas, kolejka) w systemie jest równa iloczynowi średniego czasu przebywania (lead time) w systemie oraz średniego tempa ich przybywania (częstotliwość). Prawo to jest elementem teorii kolejek – dziedziny matematyki będącej częścią badań operacyjnych.[1]

  Prawo Little’a jest wyrażone wzorem:  L =W * λ

gdzie:

L = średnia liczba rzeczy/klientów w systemie/kolejce (zapas);

λ = średnie tempo przybywania (częstotliwość);

W = średni czas przebywania w systemie (lead time)


Prawo Little'a - przykłady zastosowań:

1. analizy wielkości zapasów, kolejek na podstawie częstotliwości produkcji i czasu przejścia


L (wielkość zapasu, kolejki) = λ ( częstotliwość )* W (czas przejścia)

 

Jeżeli przez 8 godz. będziemy produkowali 2 szt. na minutę to wielkość zapasu wyniesie 960 szt.

 

2. obliczaniu czasu spędzanego przez pacjenta w szpitalu

   obliczaniu czasu oczekiwania w kolejce w sklepie w zależności od długości kolejki i czasu obsługi,


W (czas oczekiwania, przebywania) = L (liczba klientów, pacjentów) / λ (częstotliwość obsługi)

 

W klinice przebywa 150 pacjentów, każdego dnia 25 wychodzi do domu to pacjent przebywa średnio w ośrodku 6 dni.
Na poczcie jest kolejka 15 osób w ciągu godziny panie są w stanie obsłużyć 20 klientów (czas obsługi 3 min), oznacza to ze wyjdziemy po 45 min.

 

3. obliczeniu średniej częstotliwości wpływania zamówień do działu obsługi klienta,

 

λ (częstotliwość) = L (liczba zamówień w systemie) / W (czas realizacji)
 
Dziennie do DOK wpływa 480 zleceń w ciągu 8 godzin, oznacza to że zlecenia wpływają średnio co minutę.
 

 

Prawo Little'a to jedno z podstawowych zagadnień zarządzania operacyjnego i lean management. Jego siłą a zarazem słabością jest to że operuje na średnich, jednak od ogólnej  jest znakomitą pomocą.

 

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Little%E2%80%99a

lean kolejki zarządzanie
26 kwietnia 2016
17 października 2017
  Konferencja Lean to okazja do podejrzenia ciekawych rozwiązań i złapania inspiracji, które można wykorzystać w swojej pracy. Na tegorocznej edycji
19 maja 2017
28-29 września 2017 r. w Katowicach odbędzie się  IV edycja Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing a portal usprawniamy.pl ma przyjemność być
21 marca 2017
  Chcesz poprawić wyniki firmy, masz problem z którym sobie nie radzisz, twoi ludzie nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów,
05 listopada 2016
  Lean Management wywodzi się z produkcji i z nią jest kojarzony najczęściej. W materiale poniżej Michał Sadowski z Brand24 pokazuje