usprawniamy.pl

lean management - usprawniamy
Organizuj pracę jak liderzy produktywności! balansowanie pracy

  Czy zastanawialiście się kiedyś jak to możliwe, że sieciówki takie jak: Subway, McDonald czy KFC są tak dobrze zorganizowane? Wchodząc do lokalu widzimy, że każdy pracownik wie co ma robić," nie krząta się niepotrzebnie" i działa w sposób zorganizowany.

 

Z tego ar­ty­kułu, do­wiesz się:

 • na czym polega balans pracy i jakie przynosi korzyści

 • jakie informacje są potrzebne, aby przygotować balans pracy

 • jakie kroki należy wykonać, aby wdrożyć to narzędzie

 • jak przenieść balans do innego środowiska pracy np. biura, fabryki, urzędu, warsztatu, poczty :)...

 

 Zespół pracowników jest też bardzo elastyczny, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to przyjeżdża szkolna wycieczka dzieci - wszyscy na stanowiska "uwijają się" jak przysłowiowe mróweczki. Praca przebiega bardzo sprawnie, a każdy pracownik zna swoje zadania. Gdy kolejka klientów zostaje obsłużona,  pracownicy rozpoczynają wykonywanie  prac porządkowych i uzupełniają brakujące składniki. Dobrze zbalansowana praca przynosi od 30 do 50% wzrostu produktywności w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

 

  W tym wpisie postaram się wytłumaczyć na przykładzie Subwaya jak dojść do takiego poziomu sprawności, aby Twoja firma dorównywała pod względem produktywności liderom w ty obszarze.  Jednym z sekretów - tych doskonale działających mechanizmów - jest tzw. balans pracy. Co kryje się pod tym pojęciem? Balans to wg słownika języka polskiego:  "przechylać się w różne strony w celu utrzymania równowagi". A więc balans pracy można wytłumaczyć jako utrzymywanie równowagi pracy pomiędzy pracownikami w taki sposób,  aby każdy był w stanie wykonać swoje zadania, elastycznie reagować na popyt (napływ klientów) w celu sprawnego dostarczenia produktu czy usługi.

    

  Poniżej, pokażę jak zreorganizować proces i dojść do odpowiedniego balansu pracy.

 

  Celem naszego ćwiczenia jest:

 • sprawna obsługa zamówień (czas oczekiwania klienta na produkt)

 • efektywność kosztowa (efektywna produkcja kanapek)

 • jakość produktu (powtarzalne kanapki każdego dnia)

 

  Zacznijmy od analizy procesu.

  Będziemy potrzebowali następujących danych:

 1. liczba klientów odwiedzających restaurację - w tym przypadku jest to max. 80 klientów na godzinę (w czasie lunchu)

 2. średni czas przygotowania produktu (pracochłonność przygotowania zamówienia)  - od 104 do 148 [s] na kanapkę (do przyjęcia zamówienia do wydania rachunku)

 3. Czasu poszczególnych czynności (przyjęcie zamówienia, nakładanie mięsa, wydanie napoju, itd.)

 

 

Uwaga! W tym przypadku uwzględniamy tylko czas pracy ludzkiej (toster - czas potrzebny na podgrzanie bułki, nie wpływa na pracochłonność pracowników)

 

  Mamy już wielkość popytu oraz czas potrzebny na przygotowanie zamówienia. Kolejnym krokiem będzie policzenie liczby pracowników niezbędnych do jego wykonania.

 

  Wzór jest prosty, potrzebujemy :

Częstotliwość z jaką wchodzą klienci tzw. Czas Taktu,

oraz czas przygotowania zamówienia Czas Cyklu

Jeżeli w ciągu godziny do restauracji wchodzi 80 klientów oznacza to że wchodzą średnio co 45s  

 

Liczba potrzebnych pracowników = Czas Cyklu / Czas Taktu

Liczba potrzebnych pracowników = 126[s] / 45[s]  ≈ 3 pracowników

 

  Nareszcie możemy zacząć balansować pracę, a więc podzielić czynności równo na wszystkich.

Uwaga! Żaden pracownik nie może mieć więcej pracy niż wynosi Czas Taktu (45s)!

 

 

Taki podział gwarantuję spawaną pracę, jasność zadań i zaspokojenie popytu.

 

Podsumowując, aby zbalansować pracę wykonujemy następujące kroki:

 1. mierzymy nasz proces w rozbiciu na poszczególne czynności

 2. mierzymy liczbę produktów jaką chcemy obsłużyć

 3. obliczamy liczbę pracowników potrzebnych do wykonania pracy

 4. dzielimy pracę na pracowników

 5. testujemy

 6. wdrażamy standard :)

 

  Balans pracy pozwoli doskonale zaprojektować obsługę zamówień w twojej firmie. Można go wdrożyć w każdej branży, bez względu na to czy przygotowujesz posiłki, "obrabiasz" dokumenty lub kompletujesz zamówienia. Kolejną korzyścią z zastosowania tego narzędzia jest możliwość elastycznego reagowania na popyt. Kiedy mamy do czynienia ze sporym zagęszczeniem klientów wszyscy pracownicy dostarczają wartość, popyta spada,  wykonują czynności pomocnicze które i tak trzeba wykonać lub możemy spokojnie odpocząć :)

 

Życzę Ci powodzenia we wdrażaniu balansu pracy w twoim procesie.

11 kwietnia 2016
17 października 2017
  Konferencja Lean to okazja do podejrzenia ciekawych rozwiązań i złapania inspiracji, które można wykorzystać w swojej pracy. Na tegorocznej edycji
19 maja 2017
28-29 września 2017 r. w Katowicach odbędzie się  IV edycja Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing a portal usprawniamy.pl ma przyjemność być
21 marca 2017
  Chcesz poprawić wyniki firmy, masz problem z którym sobie nie radzisz, twoi ludzie nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów,
05 listopada 2016
  Lean Management wywodzi się z produkcji i z nią jest kojarzony najczęściej. W materiale poniżej Michał Sadowski z Brand24 pokazuje